Strategie

Home / Strategie

Strategie

Planul de Dezvoltare Locala a GAL Pădurea Craiului este un document complex, care are la baza Planul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Planul National Strategic, strategii si planuri de dezvoltare ale comunitatilor locale, precum si documente de planificare sectoriale.

Planul de Dezvoltare Locala a GAL Pădurea Craiului a fost realizat respectându-se principiile dezvoltarii durabile, pornind de la premiza ca “o societate durabila este cea care îsi modeleaza sistemul economic si social astfel încât resursele naturale si sistemele de suport ale vietii sa fie mentinute”, cum afirma Lester Brown.

Orice comunitate trebuie sa promoveze o viziune strategica în ceea ce priveste dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica, în cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent si când exista o coordonare la nivel strategic.

Scopul elaborarii Planului de Dezvoltare Locala a GAL Pădurea Craiului este acela de a pune la dispozitia tuturor factorilor interesati în progresul economico-social al localitatilor componente, o gândire unitara cu privire la caile necesare de urmat, creând premizele aparitiei unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltari armonioase si durabile.

Rezultatul acestei aplicaţii se doreşte a fi constituirea GAL Pădurea Craiului, care să asocieze partenerii publici şi privaţi, un grup de acţiune locală bine echilibrat care să reprezinte grupurile locale de interes existente, derivate din diferitele sectoare socio-economice din zonă.

Citeste mai departe…

 

Varianta 1

Download aici

Varianta 2

Download aici

Varianta 3

Download aici

Varianta 4

Download aici

Varianta 5

ANEXA 1 – Propunere de modificarea V 05

Anexa 8 – fise post – track change – V05

F6-Nota de aprobare –

SDL GPC – V05 – track change

Varianta 6

SDL-GPC-V06 – trackchanges

ANEXA-1- Propunere modificare SDL – vs. 06

F6 – Nota aprobare GAL Padurea Craiului