Despre

Despre

Planul de Dezvoltare Locala a GAL Pădurea Craiului este un document complex, care are la baza Planul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Planul National Strategic, strategii si planuri de dezvoltare ale comunitatilor locale, precum si documente de planificare sectoriale.

Planul de Dezvoltare Locala a GAL Pădurea Craiului a fost realizat respectându-se principiile dezvoltarii durabile, pornind de la premiza ca “o societate durabila este cea care îsi modeleaza sistemul economic si social astfel încât resursele naturale si sistemele de suport ale vietii sa fie mentinute”, cum afirma Lester Brown.

Orice comunitate trebuie sa promoveze o viziune strategica în ceea ce priveste dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica, în cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent si când exista o coordonare la nivel strategic.

Scopul elaborarii Planului de Dezvoltare Locala a GAL Pădurea Craiului este acela de a pune la dispozitia tuturor factorilor interesati în progresul economico-social al localitatilor componente, o gândire unitara cu privire la caile necesare de urmat, creând premizele aparitiei unui efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltari armonioase si durabile.

Rezultatul acestei aplicaţii se doreşte a fi constituirea GAL Pădurea Craiului, care să asocieze partenerii publici şi privaţi, un grup de acţiune locală bine echilibrat care să reprezinte grupurile locale de interes existente, derivate din diferitele sectoare socio-economice din zonă.

GAL Pădurea Craiului se doreşte a fi un grup care:

□ să adune în jurul unui proiect comun grupurile relevante de interese din teritoriul acoperit;

□ să fie autonom în luarea deciziilor şi să aibă capacitatea de a privi dintr-o perspectivă durabilă resursele locale;

□ să coreleze diferitele măsuri;

□ să profite de oportunităţile oferite de diferitele resurse locale;

□ să fie deschis ideilor inovatoare;

□ să poată să relaţioneze şi să integreze abordări sectoriale diferite.

Implementarea Planului de Dezvoltare Locală va crea premisele necesare pentru îmbunătăţirea guvernanţei locale şi revitalizarea sistemului socio-economic din teritoriu, oferind posibilitatea actorilor locali să acţioneze pentru dezvoltarea propriilor zone.

Posibilităţile de dezvoltare ale regiunii rezultă atât din deosebita atractivitate a naturii și a mediului, cât și din cultura cu specific preponderent agricol. Doar dacă aceste caracteristici se vor păstra, se vor putea exploata durabil din punct de vedere economic.

 

Comună Numar locuitori Suprafata km2
POMEZEU 2922 52
ROSIA 2384 72,52
CABESTI 1848 71,18
CURATELE 2509 91,43
RABAGANI 2073 35,4
BUDURESA 2581 346,19
PIETROASA 3209 205,35
DOBRESTI 5260 133,48
TOTAL: 22786 1007,55